25-02-2010


ברגומי בארזי אנצ'לוטי דונאדוני,
קאניג'ה בורוצ'אגה באסוואלדו מראדונה,
רינקון, רדין, איגוארן, אסטראדה והיגיטה,
בוצ'ר, פארקר, ווקר פירס
רובסון גסקוין שילטון.
אנדרינואה, אילרויה, ואסקז, פרנצ'סקולי,
זנגה קלינסמן מגנוסון גלואו סילאס ברולין.

ואלה שמות / אריק אינשטיין

10-02-2010


I believed that actors, like Germans of the thirties, were basically clueless children yearning for a headstrong, visionary father figure, even if he happened to be insufferably overbearing, zonked on speed half the time, and possibly insane.

One Brief, Scuzzy Moment / Gary Indiana / New York Stories